R E F E R E N C E

Reference - realizované zakázky

Od svého vzniku firma ISTAR s. r. o. poskytuje kvalitní služby investorům a provozovatelům na desítkách staveb.
Dosavadní úspěchy firmy vycházejí z rozsáhlých zkušeností a odborné kvalifikace zaměstnanců, potřebného technického zázemí a především z odpovědného individuálního přístupu k požadavkům
a potřebám zákazníků.

Pro informaci uvádíme některé významné zakázky, na kterých se podílela s. r. o. ISTAR - výkonem kompletní inženýrské činnosti a investorských služeb ve všech etapách přípravy a realizace staveb.

Jedná se jak o výstavbu rozsáhlých obytných souborů včetně potřebné technické infrastruktury a souvi-sejících objektů služeb, tak i o rekonstrukce a novostavby solitérních bytových, školských, komerčních a dalších pozemních objektů nebo výstavbu inženýrských sítí všeho druhu.
Reference o naší firmě a kvalitě naší práce Vám mohou podat investoři (zadavatelé) uvedení u jednot-livých zakázek.

Některé významné realizované zakázky - část I.  >> část II.

Zakázka

Investor (zadavatel)

Foto

Rekonstrukce domu č.p. 143
v Praze-Vysočanech

pro administrativní účely - kompletní inženýrská
činnost - příprava stavby (ÚR, SP),
výkon technického dozoru investora, kolaudace
dokončení stavby 1996

DILIA
divadelní a literární agentura Praha. Invest. náklady
30 mil. Kč


Administr. budova v Praze 9 - Vysočanech
ulice bří. Dohalských - kompletní inženýrská činnost vč. obstarání projektové dokumentace
dokončení stavby 1996

INVESTIM 2, a .s.
a Benzina, a. s.
Investiční náklady
700 mil. Kč


Výtvarná škola V. Hollara v Praze 3, půdní
vestavby - výkon technického dozoru investora
včetně kolaudace
dokončení stavby 1996

Výtvarná škola V. Hollara
Investiční náklady
3 mil. Kč


Hudební škola Komenského nám., Praha 3
rekonstrukce a přístavba objektu - příprava stavby a výkon technického dozoru investora, včetně kolaudace
dokončení stavby 1997

Hl. m. Praha - OMI MHMP
Investiční náklady
90 mil. Kč


Obchodní dům HASSO - rekonstrukce rozestavěného objektu Praha 14 Černý Most příprava stavby, výkon technického dozoru investora, včetně kolaudace
dokončení stavby 1997

HASSO, s. r. o. Investiční náklady
80 mil. Kč


Rekonstrukce bývalé MŠ na dům
s pečovatelskou službou, Praha 9
- Letňany kompletní inženýrská činnost
a investorské služby
dokončení stavby 1998

Hl. m. Praha - OMI MHMP
Investiční náklady
15 mil. Kč


Bořanovice - rekonstrukce bývalé ubytovny na domov důchodců - kompletní inženýrská činnost a investorské služby
dokončení stavby 1998

Hl. m. Praha - OMI MHMP
Investiční náklady
60 mil. Kč


Skupina bytových domů, administrativní budovy a komerčních prostor v Praze 9, Vysočanech nároží Sokolovská - Paříkova - zajištění přípravy, výkon technického dozoru investora včetně kolaudace
dokončení stavby 1998

IPS., a. s.
Investiční náklady
400 mil. Kč


Hromadný parking (365 stání) v Praze 9, Vysočanech při ul. Jandova - kompletní inženýrská činnost
dokončení stavby 1998

IPS garáže, s. r. o.
Investiční náklady
60 mil. Kč


 

na úvod stránky | << | 1  2 | >> | na úvod stránky