R E F E R E N C E

Některé významné realizované zakázky - část II.

Zakázka

Investor (zadavatel)

Foto

Provozní budova dispečinku kolektorů, Praha 9, Vysočany
kompletní inženýrská činnost
dokončení stavby 1999

Kolektory Praha Invest. náklady
13 mil. Kč


Komplex admin. budov, obchod.prostor a obytné části s podz.garážemi v Praze 9, Vysočanech při ul.Sokolovská (sídlo DP
a Telekomunikačního úřadu) - zajištění přípravy, výkon technického dozoru investora včetně kolaudace
dokončení stavby 2001

IPS komplex
střed, s. r. o.
Investiční náklady
750 mil. Kč


Černý Most II/2.stavba, Praha 14 - obytný soubor s 254 byty, techn. infrastrukturou, garážemi a nebyt. prostory - kompletní inženýrská činnost a invest. služby
dokončení stavby 2001

Hl. m. Praha- OMI MHMP
Investiční náklady
570 mil. Kč


foto 2   foto 3

Přednádražní prostor Vysočany, Praha 9 komplexní přestavba území. Stavba zahrnuje novou techn. infrastrukturu pro celé území, rekonstrukci dvou domů pro Policii ČR, modernizaci 5-ti bytových domů a výstavbu 6 nových bytových bloků. Provedena kompletná inženýrská činnost a investorské služby pro městského investora a odborná pomoc při developerské činnosti města
dokončení stavby 2002

Hl. m. Praha - OMI MHMP
Investiční náklady
1 400 mil. Kč


Malešice - Počernická, Praha 10 - obytný blok s 253 byty vč. administrativní části, obchodních prostor, garáží a techn.
infrastruktury - kompletní inženýrská činnost
a investorské služby
dokončení stavby 2002

Hl. m. Praha - OMI MHMP Investiční náklady
480 mil. Kč


foto 2    foto 3

Černý Most II., Šromova ul., Praha 14 - rekonstrukce domova integr. pomoci -kompletní inženýrská činnost a investorské služby
dokončení stavby 2002

Hl. m. Praha - OMI MHMP
Investiční náklady
30 mil. Kč


ÚSP Horní Maxov - administrativní budova pro ústav sociální péče - kompletní inženýrská činnost a investorské služby
dokončení stavby 2003

Hl. m. Praha - OMI MHMP
Investiční náklady
50 mil. Kč


Černý Most II., 4. st., Praha 14 - obytný soubor s 1500 byty v integr.domech s komerč. prostory a podzemn. garážemi, objekt policie, MŠ, telekomunik. budovu a související
technickou infrastrukturu - kompletní
inženýrská činnost a investorské služby
dokončení stavby 2004

Hl. m. Praha - OMI MHMP
Investiční náklady
3 800 mil. Kč


Horní Libeň-Pekařka, Praha 8 - obytná skupina s 217 byty a techn. infrastrukturou - kompletní inženýrská činnost a investorské služby
dokončení stavby 2005

Hl. m. Praha - OMI MHMP
Investiční náklady
600 mil. Kč


foto 2    foto 3

Černý Most II., 5. st., Praha 14 - obytný soubor s 740 byty s garážemi a nebyt.prostory
a související technickou infrastrukturou - kompletní inženýrská činnost
a investorské služby
dokončení stavby 2006

Hl. m. Praha - OMI MHMP
Investiční náklady
1 500 mil. Kč


Kyje-Hutě, Praha 14 - výstavba techn. infrastruktury ve stávající zástavbě - kompletní inženýrská činnost a investorské služby
dokončení stavby 2005

Hl. m. Praha - OMI MHMP
Investiční náklady
260 mil. Kč


na úvod stránky | << | 1  2 | >> | na úvod stránky

Kromě těchto akcí zajišťovala s. r. o. ISTAR v minulých letech též pro řadu dalších staveb inženýrskou činnost a investorské služby v dohodnutém vymezeném rozsahu.