P
O S K Y T O V A N É   S L U Ž B Y

Činnost společnosti ISTAR s. r. o. je zaměřena zejména na poskytování služeb pro investory v oblasti přípravy a realizace staveb všech druhů se zvláštním zaměřením na výstavbu v hlavním městě Praze. Firemním i privátním stavebníkům, stejně jako investorům z oblasti veřejné správy a obcím, nabízí ISTAR s. r. o. komplexní inženýrskou činnost a investorské služby v investiční výstavbě, od vyhledání a zajištění pozemků vhodných pro výstavbu, obstarání všech potřebných dokladů a projektové dokumentace a výkon technického dozoru při výstavbě včetně kolaudace, až po uvedení stavby do trvalého provozu.  V případě požadavku zákazníka společnost zajistí i další servis a správu dokončených objektů.

Při poskytování veškerých služeb a činností je samozřejmostí jejich soulad s aktuální platnou legislativou v této oblasti. Individuální přístup ke každému projektu pak umožňuje dosáhnout splnění požadavků a potřeb zákazníka.

Společnost ISTAR s. r. o. zavedla a udržuje pro svoje činnosti systém managementu jakosti, certifikovaný podle standardu ČSN EN ISO 9001.

Předměty podnikání ISTAR s. r. o., zapsané v obchodním rejstříku:

• Inženýrská činnost ve stavebnictví
• Projektová činnost ve výstavbě
• Realitní kancelář
• Provádění staveb včetně jejich změn, udrž. prací na nich a jejich odstraňování
• Zprostředkování dodavatelsko-odběratelských vztahů ve stavebnictví
• Obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu
• Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej